Placeholders logotyp, till startsidan

Skadestånd

Säkerhetspolisen har möjlighet att medge vissa skadeståndsanspråk som riktas mot Säkerhetspolisen, utan att den sökande behöver inleda ett domstolsförfarande. De anspråk som Säkerhetspolisen kan medge är sådana där rätt till ersättning följer av lag eller förordning och där det står klart att omständigheterna är sådana att förutsättningarna för rätten till ersättning är uppfyllda.

För att anspråket ska kunna bedömas måste du som ansöker:

  • redogöra för skadan,
  • beskriva händelseförloppet som orsakat skadan,
  • visa att skadan orsakats av Säkerhetspolisen och
  • bifoga underlag som styrker det belopp du gör anspråk på till exempel värderingsintyg, inköpskvitto eller annan dokumentation eller beskrivning av hur kostnaden eller värdeminskningen uppstått.

Du ansvarar själv för att lämna in dina aktuella adress- och kontaktuppgifter så att Säkerhetspolisen kan nå dig för eventuell begäran om kompletteringar och för att meddela dig beslutet. Saknas underlag som visar grund för anspråket kommer inte ersättning att kunna beviljas. Om bankkontouppgifter inte uppges kommer beviljad ersättning utbetalas med utbetalningskort, förutsatt att adress uppges. Saknas såväl adress som bankkontouppgifter kommer inte beviljad ersättning att kunna utbetalas.

Senast ändrad

 6 februari 2024

Dela denna artikel

Så gör du

Fyll i den digitala blanketten och skicka med e-post till: [email protected]

Eller skicka blanketten avsedd för utskrift med post till:

Säkerhetspolisen
Box 123 12
102 28 Stockholm

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor