Placeholders logotyp, till startsidan

Offentlighet och allmänna handlingar

Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos Säkerhetspolisen.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också omfattas av sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och får då inte lämnas ut.

Sekretess

Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. Det kan gälla skydd av allmänna intressen eller för att skydda enskilda människor och företag. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess. Läs mer om sekretess

Utlämnande av allmänna handlingar

Du har alltid rätt att begära att få ta del av en allmän handling eller uppgifter ur en allmän handling som förvaras hos Säkerhetspolisen. Om den allmänna handlingen eller uppgifterna omfattas av sekretess på ett sätt som innebär att vi inte kan lämna ut den meddelar vi dig det.

Vill du begära att få del av en allmän handling eller särskilda uppgifter ur en allmän handling kontaktar du Säkerhetspolisens registratur.

Äldre handlingar ur Säkerhetspolisens arkiv finns hos Riksarkivet i Arninge. Eftersom en sekretessprövning alltid måste göras innan materialet kan lämnas ut ser Riksarkivet gärna att man skickar en skriftlig förfrågan.

Senast ändrad

 6 maj 2022

Lagar och regler

Dela denna artikel

För begäran att ta del av allmän handling

[email protected]

Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor